U bent hier: 

Dr. J.J. Vos

Deel deze pagina
 

Ik zorg voor verbinding en samenwerking

Wie ben je?
Ik geloof in een land waarin we veilig en in vrijheid leven, mensen insluiten in de samenleving en zorgen voor duurzame groei. Zulke idealen kunnen we niet uitbesteden aan één overheid, één maatschappelijke organisatie of één bedrijf. Organisatie-overstijgend en domein doorbrekend samenwerken is van alle tijden. En het is actueler dan ooit. Donald Schön spreekt over ‘moerassige vraagstukken’ en hij zegt dat het oplossen daarvan van de grootste betekenis is voor individuele mensen en voor de samenleving als geheel.
 
Ik zoek verbinding. En ik help mensen en organisaties om vanuit verbinding te werken. Ik zorg voor samenwerking. Ik spreek  de talen van verschillende disciplines en ik doorbreek verkokerde organisaties. Altijd op zoek naar de begaanbare weg waarmee ieders belangen worden gerespecteerd en ieders kwaliteiten worden benut.
 
Wat doe je bij RONT?
Als partner bij RONT doe ik advies, actie-onderzoek en opleiding; altijd op het grensvlak van organisaties. Ik stimuleer mensen om present te zijn, om integraal te kijken en denken en altijd met respect voor de eigen professie. Dat betekent voor mij letterlijk ‘er zijn’, als mens en als vakman. Ik ben pas tevreden als mensen voluit kunnen beamen dat zij (kunnen) doen wat er gedaan moet worden.
 
Met mijn aanpak start ik bij houding en gedrag: "Wat gebeurt er daadwerkelijk vanuit de organisatie en zijn we daarmee tevreden?” In tweede instantie kijk ik naar de bedrijfskundige bedding. Hoe wordt het gedrag ondersteund door visie en strategie en hoe wordt het ondersteund door de manier waarop dingen zijn georganiseerd. Ik bouw mee aan beleid of aan organisatie-inrichting als dat de impact van de samenwerking kan versterken.

Samenwerken doen we ook binnen RONT. Ik werk vanuit verbinding met mijn collega’s en met onze partners. Nieuwe inzichten zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het presentiemodel en het gedachtegoed van rijker verantwoorden komen alleen tot stand door de manier waarop wij met ons team samenwerken met bijvoorbeeld Platform 31, De Nationale Politie en partners vanuit universiteiten en het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK).

Wat heb je gedaan of geschreven?
Ik heb een all round bedrijfskundige achtergrond. Ik heb twaalf jaar gewerkt in verschillende managementfuncties in de farmaceutische industrie in Nederland en in de Verenigde Staten. Sinds 1999 werk ik vanuit RONT Management Consultants voor tal van opdrachtgevers: maatschappelijke organisaties, gemeenten, rijk en bedrijfsleven. Mijn uitdaging is mij steeds weer met een frisse blik te verbinden met de vraagstukken van deze organisaties.
 
Mijn grootste aandacht gaat uit naar samenwerking in veiligheidshuizen, Veilig Thuis, sociaal wijkteams en netwerken voor wonen, werken, zorg, onderwijs en veiligheid. Ik begeleid fusies, ontwikkel samenwerkingsverbanden, maak  beleidsplannen en begeleid  teams met reflectie bijeenkomsten. Ik gebruik  het presentiemodel en de methode TVB-sessie voor het stimuleren van samenwerking. Ik geef trainingen voor casus- en procesregie. 
 
Ik deed promotieonderzoek naar ketensamenwerking in het sociale domein (De Münchhausenbeweging, Beweging voor Ketensamenwerking) en meerjarig onderzoek naar samenwerking bij de aanpak van veelplegers (Onmogelijke Levens, Botsende Logica’s en Eigenzinnige Professionals. Ik ben actief betrokken bij de transformatie van het sociale domein (Het Wijkteam als Werkplaats). Voor de politie deed ik  onderzoek naar ‘Rijker Verantwoorden’, een aanpak om te sturen op meer dan cijfers alleen. Met mijn artikel ‘Doen wat gedaan moet worden’ pleit ik voor een aanpak voor praktijkgedreven kwaliteit. 

Ik blijf lezen en schrijven om vanuit actuele inzichten dienstbaar te zijn aan vragen die het verschil maken.
Werken aan de wijk of werken aan de wachtlijst?

Werken aan de wijk of werken aan de wachtlijst?

Bron: Gemeente.nu
Auteur(s): Joost Vos
Uitgeefdatum: 10 oktober 2016
Lees meer
Gratis E-boek: Het wijkteam als werkplaats

Gratis E-boek: Het wijkteam als werkplaats

Bron: RONT Management Consultants en Platform31
Auteur(s): Joost Vos, Margreet Groen, Harriët Verkleij, Paula IJland, Lydia Sterrenberg
Uitgeefdatum: April 2016
Lees meer
Dilemma’s van een wijkcoach

Dilemma’s van een wijkcoach

Bron: Sozio
Auteur(s): Joost Vos, Margreet Groen en Harriët Verkleij
Uitgeefdatum: Februari 2016
Lees meer
E-publicatie Rijker Verantwoorden Nationale Politie

E-publicatie Rijker Verantwoorden Nationale Politie

Bron: Politie | Programma Administratieve Lastenverlichting (ALV)
Auteur(s): Dr. J.J. (Joost) Vos en Drs. G.A.A. (Margreet) Groen
Uitgeefdatum: Oktober 2015
Lees meer
Joost Vos pleit voor een aanpak van praktijkgedreven kwaliteit

Joost Vos pleit voor een aanpak van praktijkgedreven kwaliteit

Bron: Sigma
Auteur(s): Joost Vos
Uitgeefdatum: April 2015
Lees meer
Bijdrage Joost Vos boek Kennis van Krachtig Steden - Lokale regie in het jeugddomein

Bijdrage Joost Vos boek Kennis van Krachtig Steden - Lokale regie in het jeugddomein

Bron: Platform31
Auteur(s): Joost Vos, Lydia Sterrenberg e.a.
Uitgeefdatum: Februari 2015
Lees meer
Werkboek Onmogelijke levens, Botsende Logica’s en Eigenzinnige professionals

Werkboek Onmogelijke levens, Botsende Logica’s en Eigenzinnige professionals

Bron: Platform31
Auteur(s): Joost Vos, Corine Balder, Bert van Hemert en Hendrik Wagenaar
Uitgeefdatum: December 2013
Lees meer
Onderzoeksrapport 'Goed beslagen – een onderzoek naar administratieve lasten in beslagprocedures van de politie'

Onderzoeksrapport 'Goed beslagen – een onderzoek naar administratieve lasten in beslagprocedures van de politie'

Bron: RONT Management Consultants
Auteur(s): Dr. J.J. Vos, Drs. W.H. van den Nieuwenhuizen, Drs. D. Niezink en Drs. A. van der Meer 
Uitgeefdatum: Juli 2013
Lees meer
Aanpak veelplegers

Aanpak veelplegers

Bron: Tijdschrift voor de politie
Auteur(s): Drs. Corine Balder en Dr. Joost Vos
Uitgeefdatum: Augustus 2013
Lees meer
Arbeidsontwikkeling ontketend

Arbeidsontwikkeling ontketend

Bron: SW-Journaal
Auteur(s): Annelies den Uijl, Joost Vos, Eric Bouwsma
Uitgeefdatum: Februari 2013
Lees meer
Rapport Aanpak veelplegers

Rapport Aanpak veelplegers

Bron: Platform31
Auteur(s): Joost Vos, Corine Balder, Bert van Hemert & Hendrik Wagenaar
Uitgeefdatum: Januari 2013
Lees meer
Boek: Perspectieven op Kwaliteit

Boek: Perspectieven op Kwaliteit

Bron: NNK
Auteur(s): Teun Hardjono, Arend Oosterhoorn, Kees de Vaal en Joost Vos
Uitgeefdatum: Januari 2013
Lees meer
Samenwerking in het veiligheidshuis - Omgaan met botsende logica’s

Samenwerking in het veiligheidshuis - Omgaan met botsende logica’s

Bron: Sigma 2
Auteur(s): Joost Vos en Esther Jongeneel
Uitgeefdatum: April 2012
Lees meer
SW-bedrijf in transitie

SW-bedrijf in transitie

Bron: SW-journaal
Auteur(s): Mark Bouma, Annelies den Uijl en Joost Vos
Uitgeefdatum: Maart 2012
Lees meer
Werken in ketens

Werken in ketens

Bron: SW Journaal
Auteur(s): Joost Vos
Uitgeefdatum: Augustus 2011
Lees meer
Munchhausenbeweging Joost Vos

Munchhausenbeweging Joost Vos

Bron: De Stentor
Uitgeefdatum: Oktober 2010
Lees meer
De Munchhausenbeweging - Boek

De Munchhausenbeweging - Boek

Auteur(s): Joost Vos
Uitgeefdatum: September 2010
Lees meer
Boek: Delegeer Resultaat

Boek: Delegeer Resultaat

Bron: Spectrum
Auteur(s): Joost Vos
Uitgeefdatum: Februari 2005
Lees meer