U bent hier: 

Onze mensen

Even voorstellen, de consultants en medewerkers van RONT Management Consultants.
Deel deze pagina
Dr. H.J. Doeleman
Dr. H.J. Doeleman
(Henk)
Partner
+31 (0)6 - 515 918 77
Drs. G.A.A. Groen
Drs. G.A.A. Groen
(Margreet)
Partner
+31 (0)6 - 515 918 68
Ir. M.E.M. Peek
Ir. M.E.M. Peek
(Meta)
Partner
+31 (0)6 - 518 451 84
Dr. J.J. Vos
Dr. J.J. Vos
(Joost)
Partner
+31 (0)6 - 515 918 94
Drs. H.E.M. Verkleij
Drs. H.E.M. Verkleij
(Harriët)
Senior Consultant
+31 (0)6 - 226 951 32
H.H. Boezewinkel
H.H. Boezewinkel
(Heidy)
Communicatiemedewerker
+31 (0)55 - 368 98 18
Dr. N.L.M. Damen
Dr. N.L.M. Damen
(Nikki)
Consultant
+31 (06) - 54290717
J. van Dijk MSc.
J. van Dijk MSc.
(Judieke)
Junior Consultant
+31(06) - 267 286 86
E.J. Dooijeweerd
E.J. Dooijeweerd
(Esther)
Projectsecretaresse
+31 (0)55 - 368 98 02
A. Gall
A. Gall
(Andrea)
Financiën en Personeelszaken
+31 (0)55 - 368 98 82
P.G. IJland MSc.
P.G. IJland MSc.
(Paula)
Consultant
+31 (0)6 - 338 070 01
E.M. Koning
E.M. Koning
(Ellen)
Communicatieadviseur
+31 (0)6 - 547 011 87
E.J. Kwakkel
E.J. Kwakkel
(Patricia)
Secretaresse
+31 (0)55 - 368 98 03
Drs. W.H. van den Nieuwenhuizen
Drs. W.H. van den Nieuwenhuizen
(Walter)
Senior Consultant
+31 (0)6 - 515 918 98
P.I. van Oort MBA/MSM
P.I. van Oort MBA/MSM
(Pauli)
Senior Consultant
+31 (0)6 - 223 730 44
Drs. H.A.M. Reijmers
Drs. H.A.M. Reijmers
(Renate)
Senior Consultant
+31 (0)6 - 515 919 06
M.J. Sanders MSc.
M.J. Sanders MSc.
(Martijn)
Junior Consultant
+31(0)6 - 531 746 40
E. Sangers
E. Sangers
(Erna)
Financiën
+31 (0)55 - 368 98 00
A.M. van Son
A.M. van Son
(Ton)
Senior Consultant
+31 (0)6 - 524 720 04
Mr. P.L.J. van Tiel
Mr. P.L.J. van Tiel
(Paul)
Senior Consultant / Black Belt
+31 (0)6 - 515 918 97