U bent hier: 

Omgevingswet

Deel deze pagina
 

Implementatie van de omgevingswet

Implementatie van de omgevingswet
Alhoewel het jaar 2019, het jaar waarin de Omgevingswet in zal gaan, nog ver weg klinkt, vraagt deze stelselherziening op vele fronten, nu al om de nodige voorbereidingen. Veelgehoorde geluiden: ‘het is niet alleen een feestje van ruimtelijke ordening’ en ‘20% van het succes wordt bepaald door de processen en instrumenten, 80% door de houding en het gedrag van medewerkers’. Samenwerking met andere partijen vanuit een gezamenlijke omgevingsvisie en het ontwikkelen van competenties van medewerkers  van het denken in regels (nee tenzij’) naar het denken in  mogelijkheden en oplossingen (‘ja mits’) is een pittige klus. Daarnaast wordt er ook wat van  bestuurders gevraagd. De Omgevingswet biedt zogezegd afwegingsruimte, maar bestuurders zullen daar invulling aan moeten geven. Dat vraag om lef en doorzettingsvermogen.
 
RONT Management Consultants heeft ruime ervaring in het implementeren van transitie en transformatie van complexe vraagstukken met een structuurkant en een gedrags- en samenwerkingskant. Wij zijn bekend in de wereld van (rijks)overheid en helpen diverse gemeenten inmiddels met de implementatie van de Omgevingswet. Wij realiseren met u een heldere visie, die u planmatig kunt uitwerken in praktische uitvoeringsplannen met behulp van de A3 methodiek. Wij denken daarnaast inhoudelijk mee met de gevraagde transitie in structuur én in gedrag. Wilt u verkennen wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek.